Elisabeth Wimarson

Nyfikenheten var det som tidigt ledde Elisabeth på upptäcktsresa i livet. Att få använda kroppen i dans, gymnastik och musik var viktigt och ledde till aktiviteter i olika grupper och sammanhang. Nyfikenheten ledde också till arbete utomlands och möjligheten att utforska olika typer av yrken och branscher. Tidigt stod det klart att det var i interaktion med andra människor som Elisabeth trivdes bäst.

Efter att i många år haft roller inom marknadsföring och försäljning, framförallt som ledare, tog nyfikenheten på människor och hur vi har det i våra relationer överhanden och det var dags för omskolning till coach och samtalsterapi med Psykosyntes som grund. Med Psykosyntesens varsamma förhållningssätt inkluderas såväl kropp, intellekt, känslor och själ i arbetet med individer och grupper.

Sedan 2011 driver Elisabeth företaget InRelation i syfte att guida människor som vill komma vidare och utvecklas. I InRelation möter hon individer i samtal på sin mottagning i Göteborg. Hon är också lärare i personlig utveckling samt arbetar på uppdrag av företag med grupputveckling och ledarskapsutveckling. 2013-2017 var hon VD och delägare i Psykosyntes Institutet, ett utbildningsinstitut för personligt växande.

Elisabeth drivkraft är en önskan att hjälpa människor, grupper och organisationer att ta ett steg mot att må och fungera bättre!

Elisabeth Wimarson om Familjekonstellationer

Elisabeth kom i kontakt med Familjekonstellationer 2007 i samband med utbildningen till Psykosyntesterapeut. Hon fascinerades över hur information bortom tid och rum kunde ta plats i fältet och förmedlas vidare av representanter utan någon förkunskap om vare sig metoden eller det specifika problemet som visades. Att det verkligen fungerade blev tydligt när hon själv ställde upp konstellationer samt var representant. Möjligheterna som visade sig gjorde avtryck och blev ett nytt sätt att förhålla sig till livet och omgivningen.

Det tog till 2016 innan Elisabeth började utforska konstellationer lite djupare. Starten var konstellationer i organisationer vilket blev en fascinerande och utvecklande resa – ledare som hon var. Hon började då också inkludera konstellationsarbetet i sina möten med individer – medarbetare och chefer. 2018 fortsatte utbildningen genom Coaching Constellations i London där deltagare från världens alla hörn deltog – extra givande och roligt!

2019 var det så dags för fördjupning inom familjekonstellationer hos Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer. Utbildningen avslutades 2020. Och snabbt tog ytterligare utbildning via Business Intuition i Nederländerna vid. Den fortfarande lika närvarande nyfikenheten på människor och relationer och att få hjälpa människor till större välmående låter utforskandet gå vidare.

Elisabeth Wimarson om sitt arbete med Familjekonstellationer

Idag använder Elisabeth konstellationsarbetet både i fysiska möten och online. Arbetet kan bedrivas med enskilda individer eller med grupper – båda lika givande och fascinerande. Att sammanfoga Psykosyntesens varsamma förhållningssätt och guidande är den metod hon använder sig av.

Inget ska forceras eller tvingas fram – det är genom att tillåta långsamhet, varsamhet och stunder av tystnad som det som behöver visa sig har en möjlighet att få ta plats. Att lyssna inåt – på kroppen, känslorna och tankarna – och att utforska relationen till övriga representanter i fältet – där har vi möjlighet att hitta en lösning som kan ge nya insikter och förhållningssätt!