Familjekonstellationer Zoom

Familjekonstellationer.se erbjuder dig att delta i våra online workshops i familjekonstellationer via Zoom. Familjekonstellationer är en form av systemiska konstellationer som fokuserar på klientens familjesystem. Denna metod ger dig möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för dig, som att frigöra mer energi, få klarhet inför ett livsval eller karriärval, eller få nya synsätt på dina nära relationer.

Det har visat sig under 2020 att det är fullt möjligt att göra djupgående personligt arbete tillsammans med en grupp främlingar som till och med kan befinna sig i olika länder, utan att du behöver lämna ditt hem. Våra grupper har varit mycket uppskattade av deltagarna, med skratt och tårar, mötena har ofta gett deltagarna nya insikter om mönster i familjesystemet. Vårt icke-dömande förhållningssätt, vårt fokus på arbetet och tryggheten i gruppen har varit uppskattat av våra klienter.

Teorin bakom Familjekonstellationer

Enligt teorin bakom familjekonstellationer är vi alla är del av vårt familjesystem. Olika viktiga händelser som inträffat före du föddes kan påverka dig här och nu om de inte medvetandegörs och arbetas igenom. Kanske fick din mamma ett missfall strax före hon blev gravid med dig vilket gjorde att hon hade obearbetad sorg från sin förlust när hon bar dig i sin mage. Vi kan vara intrasslade med en annan person i vårt familjesystem och vi tar på oss denna persons känslor som om de vore våra egna. Vi kan känna lojalitet med någon i vårt familjesystem som haft stor olycka eller varit fattig. Och därigenom hindras du från att ta tillvara alla dina resurser för att skapa oss det liv du vill leva.

Att få syn på dessa intrasslingar kan vara oerhört frigörande för en klient som får förståelse för det familjesystem han eller hon föddes in i. Genom våra gener och vårt arv är vi alltid förbunda med vårt ursprung, men konstellationer kan klargöra relationer så att vi kan göra aktiva val för att använda dessa resurser på bästa sätt.

Vanliga tankar hos personer som levt i familjer där deras behov inte tagits hand är: “Om jag bara hade haft andra föräldrar.” “Om min mamma bara vore annorlunda.” “Om min pappa bara vore lite mer känslomässigt förstående.” Vi är besvikna, arga och känner att något vi har haft rätt till tagits ifrån oss. Vi har ett magiskt tänkande som säger att det fanns andra möjliga sätt det kunde vara på. Vi fantiserar för att skydda oss från att behöva ta in sanningen om våra föräldrar och vår uppväxt.

Om vi upplevt ett trauma under tidiga år i livet är det lätt för barnet att känna skuld, “det är min fel att… någon dog, att någon blev sjuk, att mina föräldrar skildes.” Skuld är då en överlevnadsstrategi då den är lättare att bära än vår absoluta hjälphet i en överväldigande situation. Ett trauma innebär alltid att vi inte kunde gjort någonting annorlunda och det är ibland lättare att känna skuld, i fantasin att vi kunde gjort annorlunda, vilket är en omöjlighet.

En annan vanlig överlevnadsstrategi är att vi sätter våra föräldrar på piedestaler, vi beundrar dem och upphöjer dem till fullkomlighet. Vi ser inte våra föräldrar som de är. Allt detta håller oss kvar i det förflutna. Vi går ut i livet släpandes omkring på våra inre föräldrar som inte stödjer oss, som pratar ner till oss, som förlöjligar oss och som inte vill mötas. Detta hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. De var som de var, de är som de är och det finns ingenting vi kan göra åt dessa faktum. Det som har hänt har hänt. Det vi däremot har 100 % makt över är vårt förhållningssätt och vilka bilder vi väljer att bära omkring inom oss. Familjekonstellationer handlar om att skapa mer stödjande inre representationer.

Lösning

En möjlig lösning på allt detta är att gå in i relation med våra inre föräldrar och förändra våra inre bilder och precis detta är vad familjekonstellationer hjälper oss med. När du gör en uppställning representerar deltagarna dina föräldrar och andra personer och element i ditt familjesysten medan du betraktar famljesystemet som vittne. Under uppställningen materialiseras det som finns inom dig, sanningen om dina interna dialoger kommer fram och genom att som klient bevittna när ditt inre tal kommer ut ur munnarna på främmande männskor blir det en kraftfull tankeställare och en motivation till att göra förändringar i sitt liv, så att ditt liv återspeglar det du vill.

Under våra workshops finns en erfaren grupp representanter att tillgå som hjälper dig att ställa upp din fråga. Dessa är vana att gå in och representera och att följa sina impulser och rapportera sensationer, intuitiva budskap och känslor i kroppen.

Familjekonstellationer och Zoom

En workshop med uppställning via Zoom följer en enkel och tydlig struktur:En kort inledning till gruppens arbete och funktionaliteten i Zoom. Deltagarna presenterar sig med förnamn och vilken stad de befinner sig i. En kort meditation för att landa i närvaro. Intervju med klienten om hans eller hennes fråga. Uppställning där klienten väljer representater som ställer sig upp och följer sina impulser. Denna workshop avslutas kort samtal där klienten erbjuds återkoppling någon av de kommande dagarna.

Vanliga teman

Vanliga teman som ofta gör att klienter vill göra systemiska konstellationer på en workshop om sitt system är: Nyorientering i livet, en önskan om ett nytt förhållningssätt till en viktig händelse eller någon person, karriärfrågor, önskan att känna sig mer trygg och säker, att känna tillit till livet.

Varmt välkommen

Välkommen som deltagare på online konstellation över Zoom med oss. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett kort samtal inför detta systemiska arbete. Det är även möjligt att skicka ett mail till oss på info@familjekonstellationer.se Du är även välkommen till vår sida på Facebook som även den heter Familjekonstellationer.se, där finner du inspirerande länkar om familjesystemet, information inför en framtida konstellation, länkar till källor relevanta för läkning av trauma och om nervsystemet.

Den personliga information om familjesystemet du delar i samtal med oss och under våra online workshops benämns självfallet inte utanför det rum det yppades. Vi har fullständig tystnadsplikt gällande all information om klienterna och vi får inte prata om det som kommer oss till känna, detta gäller även alla deltagare under workshops och är en grundförutsättning för arbetet. Ingen data sparas annat än kunduppgifter för kommunikation om tider, datum och platser för våra kommande event.