Familjekonstellationer

Systemiska FamiljekonstellationerFamiljekonstellationer är en terapeutisk metod som ger ökad självkännedom genom att synliggöra och finna lösningar på dolda dynamiker i familjesystem.

Familjekonstellationer har som grund familjesystemet vilket är ett levande dynamiskt system. Ett familjesystem strävar alltid efter jämvikt. När en viktig och avgörande händelse, som en sen abort eller ett självmord inte ges den uppmärksamhet som den behöver påverkar det hela systemet.

Vi bär våra föräldrar inom oss och vi tror att kvalitén på vår relation till våra inre föräldrar har stor inverkan på vår livskvalité. Vi kanske bär på känslor och attityder gentemot våra föräldrar som behöver komma till uttryck. Många deltagare på våra kurser fick det stöd vi hade behövt som barn och detta faktum behöver uppmärksammas. Familjekonstellationer är ett alldeles utomordentligt bra verktyg att komma tillrätta med dessa problem. Att få hjälp att få fatt i dolda dynamiker och komma till ro med hur saker har varit och hur saker är nu.